Sanasto

Välineisiin ja rataan liittyvät termit

Alivakaa kiekko (engl. understable disc): Termi, jolla tarkoitetaan kiekkoa, jolla on taipumus kääntyä yli. Vrt. ylivakaa kiekko. Ks. myös ylikääntävä heitto ja tarkempi kuvaus kiekoista sivulta Kiekkotietoutta.

Avauspaikka, tii (engl. tee): Alue, jolta kunkin väylän ensimmäinen heito on heitettävä

Heittopaikka (engl. lie): Sääntöjen määräämä kohta, josta seuraava heitto on heitettävä

Kori (engl. basket): Yleisimmin käytetty väylämaalityyppi

Lähestymiskiekko, midari (engl. midrange, approach): Kiekko, joka on lento-ominaisuuksiltaan putterin ja väylädraiverin välissä. Lentää hieman putteria nopeammin, mutta feidi on väylädraiveria maltillisempi.

Merkkauskiekko (engl. marker disc): Kiekko, jota käytetään heittopaikan merkitsemiseen. Voi olla joko viimeksi käytetty kiekko tai erillinen minikiekko.

Minikiekko (engl. mini marker disc): Pieni kiekko, jota käytetään heittopaikan merkitsemiseen.

OB (engl. out of bounds): Pelialueen ulkopuolinen alue. OB:lle heittämisestä seuraa rangaistusheitto. Harrastepelaamisessa rangaistusheittoja ei ole pakko laskea, mutta OB-alueelta ei saa missään tilanteessa pelata. OB-alueet ovat joko radan ulkopuolisia alueita (teitä, peltoja tai muita yksityisiä alueita), joiden käyttäminen ei ole sallittua tai alueita, joilta pelaaminen on vaarallista tai muuten mahdotonta (jyrkänteet, vesialueet, viereinen väylä jne). Älä koskaan heitä OB-alueelta, vaan palaa kohtaan, josta kiekkosi meni rajan yli.

Ihannetulos (engl. par): Kullekin väylälle määritelty laskennallinen ihannetulos, joiden summa on ko. radan par-lukema. Frisbeegolfissa par-tuloksen määrittämiseen ei ole tarkkaa säännöstöä. Yleensä käytetään golfista suoraan lainattua kaavaa ”Väylällä tarvittavien hyvien heittojen määrä + kaksi puttia varten”. Näin esim. suoran ja esteettömän 50-metrisen väylän par-luvuksi tulee 3. Jotkut ratamestarit ovat hieman tiukentaneet tulkintaa, ja määrittäneet par-tuloksen siten, että se on ”tulos, jonka hyvä pelaaja lähes poikkeuksetta saa ko. väylällä”. Näin em. 50-metrisen väylän par voisikin olla 2.

Pakollinen kierto, mando (engl. mandatory): Väylälle merkitty kohta, joka on kierrettävä tietyltä puolelta. Voi olla myös portti (tuplamando, engl. double mandatory), jolloin kiekon on mentävä merkittyjen kohtien välistä. Myös kolmois- tai neloismandoja on nähty, jolloin kiekon lentorataa on rajattu jokasuunnasta. Mikäli heittosi ohittaa mandon väärältä puolelta, tulokseesi lisätään rangaistusheitto ja peli jatkuu rangaistusalueelta.

Pituusdraiveri (engl. distance driver): Kiekko, joka on suunniteltu lentämään todella pitkälle. Yleensä sangen terävä ja leveäreunainen, mutta matalaprofiilinen kiekko. Lentääkseen suunnitellulla tavalla, vaatii todella suuren lähtönopeuden.

Putteri (engl. putter): Kiekko, joka on tarkoitettu putteihin ja lyhyisiin lähestymisiin. Puttereilla on yleensä maltillinen feidi ja ne lentävät suoraan.

Rangaistusalue, droppari (engl. drop zone): Heittopaikka, jota voidaa käyttää väärinpelatun pakollisin reitin, OB:lle päätyneen heiton tai kadonneen kiekon jälkeen. Tarkista radan paikallissäännöistä, missä rangaistusalueet ovat käytössä ja miten niitä käytetään.

Rata (engl. course): Yleensä 9 tai 18 väylää käsittävä kokonaisuus, joka pelataan kerralla.

Vakaa kiekko (engl. stable disc): Kiekko, joka pyrkii säilyttämään asentonsa mahdollisimman hyvin, eli heitettäessä suoraan lentää suoraan. Vrt. alivakaa kiekko ja lue tarkempi kuvaus kiekoista sivulta Kiekkotietoutta.

Väylä (engl. hole): Radan osa, joka koostuu avauspaikasta ja väylämaalista, sekä niiden välisestä pelialueesta.

Väylädraiveri (engl. fairway driver): Kiekko, jonka lento-ominaisuudet ovat lähestymiskiekon ja pituusdraiverin välissä. Voidaan heittää pidemmälle kuin lähestymiskiekko, mutta ei ole niin vaikea hallita kuin pituusdraiveri.

Väylämaali (engl. target): Kohde, johon kukin väylä pelataan. Nykyisin yleensä maalikori.

Ylivakaa kiekko (engl. overstable disc): Kiekko, joka pyrkii kääntymään feidin suuntaan jo aikaisessa vaiheessa ilmalennon aikana. Vrt alivakaa kiekko ja lue tarkempi kuvaus kiekoista sivulta Kiekkotietoutta.

Heittoihin liittyvät termit

Annukka (engl. anhyzer): Heitto, joka heitetään siten, että kiekon heittäjää lähempänä oleva reuna on alempana kuin kiekon ulkoreuna. Yleensä tästä seuraa se, että kiekko kaartaa vastakkaiseen suuntaan kuin kiekon loppufeidi. Ks. myös flex shot.

Backspin: Heitto, joka heitetään pitämällä kiekkoa väärinpäin kädessä (kiekon pohja ylöspäin). Heitetään useimmiten pommihyssnä, jolloin kiekko ei lähde liitämään, vaan tippuu todella jyrkästi suoraan alas.

Feidi (engl. fade): Heiton lopussa oleva jyrkähkö käännös, jonka kiekko tekee oikeakätisen rystyheitolla/vasenkätisen kämmenheitolla vasemmalle.

Flex shot: Ylivakaalla kiekolla heitetty heitto, joka heitetään kuten annukka, mutta ylivakaan kiekon vuoksi kiekko feidaa kuitenkin jyrkästi. Ks. myös S-kurvi.

Hysse (engl. hyzer): Heitto, joka heitetään siten, että kiekon heittäjää lähempänä oleva reuna on ylempänä kuin kiekon ulkoreuna. Yleensä tästä seuraa se, että kiekko kaartaa koko matkan samaan suuntaan kuin feidi. Ks. myös hysseflippi.

Hysseflippi (engl. hyzer flip): Erityinen ylikääntävä heitto, joka kääntää yli, vaikka se heitettiin hyzerinä. Vaatii yleensä hyvin alivakaan kiekon. Ks. myös ylikääntävä heitto.

Kämmenheitto (engl. forehand): Heitto, joka heitetään vartalon heittokäden puolelta, ja jonka aikana kämmen osoittaa heittosuuntaan.

Pommihysse (engl. spike hyzer): Hysse, joka heitetään jyrkässä kulmassa ylöspäin. Käytetään usein kun on tarpeen päästä pois puskasta, tai halutaan ylittää puita.

Rolleri (engl. roller): Heitto, jossa kiekko pyörii maata pitkin. Voidaan heittää joko todella alivakaalla kiekolla reilusti ylikääntävänä heittona, tai vähän vakaammalla kiekolla äärimmäisen jyrkkänä annukkana.

Rystyheitto (engl. backhand): Heitto, joka tehdään ”rystypuolelta”, rystyset edellä.

S-kurvi (engl. s curve): Ylikääntävän heiton erikoistapaus. Heitto heitetään alivakaalla kiekolla, jotta se kääntää yli, mutta heiton lopussa kiekko feidaa kuitenkin selvästi. Ks. myös Flex shot.

Upsi (engl. upside down, hammer, tomahawk): Heitto, joka heitetään pitämällä kiekkoa pystyssä. Suuren osan ajasta kiekko liitää pohja ylöspäin, siitä heiton nimi. Englanninkieliset termit hammer ja tomahawk tulevat siitä, että ote kiekosta muistuttaa otetta vasarasta tai kirveestä.

Ylikääntävä heitto (engl. turnover shot): Heitto, joka ilmalentonsa aikana muuttaa asentoaan siten, että se alkaa liitää luontaista feidisuuntaa vastakkaiseen suuntaan. Oikeakätisen heittäjän rystyheitto, joka kääntää yli, alkaakin hetkellisesti liitää oikealle. Ks. myös hysseflippi ja S-kurvi.

Pelitilanteeseen liittyvät termit

Albatrossi: Kolme alle väylän par-tuloksen

Birdie: Yksi alle väylän par-tuloksen

Bogey: Yksi yli väylän par-tuloksen

Eagle: Kaksi alle väylän par-tuloksen

Pelilinja: Heittopaikan ja väylämaalin muodostama kuvitteellinen suora linja

Rangaistusheitto: Pelaajan tulokseen lisättävä heitto, joka voi aiheutua sääntörikkeestä, OB:lle päätyneestä heitosta tai pakollisen kierron noudattamatta jättämisestä.

Ryhmä: Niiden pelaajien joukko, jotka pelaavat radan yhdessä. Yleensä 3-5 henkeä. Suurempia ryhmäkokoja ei suositella, jotta pelaaminen olisi sujuvaa.

Triplabogi (engl. triple bogey): Kolme yli väylän par-tuloksen.

Tuplabogi (engl. double bogey): Kaksi yli väylän par-tuloksen.

Varaheitto (engl. provisional throw): Pelin nopeuttamiseksi tehty heitto, jota voidaan käyttää jos on epäselvää, onko edellinen heitto päätynyt OB-alueelle tai on syytä epäillä, että kiekko on voinut kadota.

Varoitus (engl. warning): Tietyistä sääntörikkeistä voidaan antaa ensin varoitus. Virheen toistuessa siitä tuomitaan rangaistusheitto.

Kilpailutilanteeseen liittyvät termit

Kilpailunjohtaja, TD: Kilpailun ”ylituomari”, joka tekee viimekätiset päätökset sääntötulkinnoista

Lohko (engl. pool): Niiden ryhmien joukko, jotka pelaavat radan yhtä aikaa. Isommissa kilpailuissa voi olla useampia lohkoja, jolloin eri pelaajat pelaavat tietyn kierroksen eri aikaan.

Luokka (engl. division): Kukin pelaaja kilpailee aina yhdessä luokassa. Luokkiin osallistumista on voitu rajoittaa pelaajan iän, sukupuolen tai ratingin perusteella. Esimerkkejä luokista ovat ”Yli 40-vuotiaat” ja ”Alle 18-vuotiaat tytöt”. ”Avoin” -luokka on korkeatasoisin; siihen ei ole osallistumisrajoituksia. Luokan pelaajat ovat yleensä 19-39 -vuotiaita miehiä.

Pelaajakokous (engl. players´ meeting): Kilpailua edeltävä tilaisuus, jossa käydään läpi mahdolliset paikallissäännöt ja pelijärjestelyt.

Porrastettu lähtö (engl. staggered start): Pelitapa, jossa kukin ryhmä aloittaa kierroksen samalta väylältä tietyin väliajoin.

Yhteislähtö (engl. shotgun start): Pelitapa, jossa lohkon kaikki ryhmät aloittavat kierroksen samaan aikaan.

Start a Conversation

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *